Cantina de Ajutor Social

 

Cantina de Ajutor Social Iaşi este o unitate de asistenţă socială aflată în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi, care funcţionează ca un serviciu social gratuit sau contra cost pentru persoanele aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite.

Cantina a fost acreditată cu următoarele servicii:

- pregătirea şi servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânz şi cină, în limita alocaţiei de hrană prevăzute de reglementările legale;

- transportul gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu (conform actelor medicale).

cantina de ajutor social 1

Beneficiarii serviciilor acordate de Cantina de Ajutor Social Iaşi sunt:

a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, pana la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se afla în situaţia prevăzută la lit. a);

c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

d) pensionarii;

e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate întruna dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;

f) invalizii şi bolnavii cronici;

g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri pe o perioada de cel mult 90 de zile pe an.

Serviciile sociale oferite de Cantină sunt acordate pe baza unui contract pentru acordarea de servicii sociale.

Masa de Sf Paraschiva Cantina Ajutor Social

Documentele necesare înscrierii la Cantina de Ajutor Social Iaşi sunt:

- cerere;

- copie carte de identitate;

- copie certificat de căsătorie/ hotărâre de divorţ/ deces;

- dovada venitului pe care îl are persoana în cauză (cea mai recentă adeverinţă de salariat, cel mai recent cupon de pensie/ de handicap, cupon de ajutor social/alocaţii etc.);

- declaraţie pe propria răspundere cu privire la sursa de venit pe anul în curs (de la cabinetele notariale);

- adeverinţă de la medicul de familie din care să reiasă, după caz, că persoana respectivă suferă de anumite afecţiuni şi care sunt acestea, sau că este fără probleme de ordin medical; şi certificatul de handicap, acolo unde este cazul

 Masa de Sf Paraschiva Cantina Ajutor Social-4

Cantina de Ajutor Social Iaşi are sediul în Mun. Iaşi, Str. Sf. Andrei, nr. 70, Jud. Iaşi, iar telefonul la care putem fi contactaţi este 0232/211038.

Programul de oferire a serviciului social este zilnic de luni până vineri în intervalul orar 13,00 – 14,30.

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Sediu Sos Nationala nr 43
Telefon: 0733-966.499

Email:contact@dac-iasi.ro

dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

 

dac-12