Centrul de urgenţă pentru recuperare si integrare socială 

“C.A. ROSETTI”

 

      Centrul de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială „C.A Rosetti” , oferă servicii persoanelor fără locuinţă; serviciul social se referă la găzduire, reabilitare şi reinserţie socială a persoanelor fără adăpost.

Rosetti-DAC-1

Activităţile desfăşurate prin program urmăresc trei aspecte complementare în rezolvarea problematicii persoanelor fără locuinţă:

- asigurarea de servicii sociale de calitate, adaptate nevoilor beneficiarilor, cu respectarea standardelor din domeniul asistenţei sociale;

- îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor fara locuinta din Municipiul Iaşi, care se confruntă cu probleme locative şi sociale datorate insuficienţei resurselor materiale;

- promovarea şi respectarea drepturilor acestor persoane, prin stimularea solidarităţii sociale şi armonizarea relaţiilor dintre societate şi categoria persoanelor fără locuinţă.

Rosetti-DAC-3

Prin persoane fără locuinţă se inţeleg următoarele categorii:

a) Persoanele fără adăpost, cu domiciliul/reşedinţa înregistrată în actele de identitate pe raza municipiului Iaşi, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt persoane care nu au o locuinţă, trăiesc în stradă, spaţii publice, precum parcuri, scări de bloc, canale, imobile dezafectate sau nelocuite, care nu au acces imediat la o formă de locuire.

b) Persoanele fără adăpost, fără acte de identitate, identificate în evidenţele poliţiei locale, cu ultimul domiciliu/reşedinţa în municipiul Iaşi.

c) Prin excepţie, persoane fără adăpost cu adresa de domiciliu în altă unitate administrativ-teritorială, identificate pe raza municipiului Iaşi, pe perioada sezonul rece noiembrie – martie, în funcţie de resursele locale de sprijin (locuri de cazare în centru).

Rosetti-DAC-4

Durata şi tipurile de servicii de consiliere şi asistenţă socială pentru fiecare beneficiar sunt stabilite în funcţie de nevoile individuale ale acestuia, de decizia asistentului social şi sunt consemnate în planul individual de intervenţie şi în contractul de furnizare a prestaţiilor şi serviciilor sociale.

Grupul ţintă ales îl constituie 80-90 persoane fără locuinţă, care au împlinit vârsta de 18 ani şi au domiciliul sau reşedinţa în aria administrativ-teritorială a Municipiului Iaşi, şi care se află în situaţii de risc manifestate în primul rând prin absenţa unui minim de condiţii sociale de viaţă din cauza accesului limitat la resurse economice.

 

Acţiuni şi evenimente organizate de

Centrul de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială "Rosetti"

Curs de igienă sanitară la
Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare “CA Rosetti”

  Curs de igiena C A Rosetti 1

Acțiune caritabilă la

Centrul de Urgență Pentru Recuperare și Integrare Socială C.A.Rosetti

  actiune caritabila la Centrul Rosetti noiembrie 2017 2
Excursie la Lacul Roşu pentru petenţii de la
Centrul de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială CA Rosetti
  Actiune sociala excursie Lacul Rosu 2
 Excursie la mănăstirile din zona Neamţului pentru beneficiarii Centrului de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială "CA Rosetti"   excursie manastiri beneficiari Rosetti 2017 1
Activităţi recreative pentru beneficiarii Centrului de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială "CA Rosetti"   Picnic beneficiari centrul Rosetti 2
 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email:contact@dac-iasi.ro

dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

 

dac-12