Căminul de Bătrâni ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena’’

 

Căminul de Bătrâni ,,Sf. Împăraţi Constantin şi Elena’’ este o unitate de asistenţă socială, aflată în subordinea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi care funcţionează ca un serviciu social de asistenţă şi suport în cadru instituţionalizat. Căminul este acreditat de Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale – Iaşi, conform Certificatului de acreditare, seria A, Nr.0006406 /20.11.2008 şi reacreditarea susţinută în noiembrie 2011.

Caminul de Batrani "Sf. Imparati Constantin si Elena" 

Calitatea serviciilor sociale în Căminul de Bătrâni ,,Sfinţii Impăraţi Constantin şi Elena’’  -Iaşi este garantată de schimbarea mentalităţii vis-a-vis de politica de ajutorare a vârstnicilor.

Unitatea are o capacitate de 179 locuri.

Activităţile desfăşurate:

- găzduire pe perioada nedeterminată

- hrană

- asistenţă socială

- asistenţa şi îngrijire medicală

- asistenţă paleativă

- consiliere psihologică

- asistenţa spiritual-religioasă

- socializare şi petrecere a timpului liber.

caminul-de-batrani-Constantin-Elena-4 

Scopul unităţii este acela de a asigura condiţii de trai decente (cazare, hrană, dotări materiale, condiţii igienico-sanitare pentru menţinerea sănătăţii fizice şi mentale precum şi condiţii de petrecere a timpului liber) pentru toate persoanele asistate, cu folosirea eficientă şi responsabilă a bazei materiale şi a bunurilor din dotarea instituţiei.

Principiile care stau la baza activităţii desfăşurate în cadrul unităţii:

- principiul respectării drepturilor omului

- principiul confidenţialităţii

- respectarea demnităţii 

- asigurarea dreptului de a alege 

- recunoaşterea valorii fiecarei fiinţe umane şi valorizarea ei

- cooperarea şi parteneriatul

- îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor

- combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare în cadrul instituţiei.          

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal : 20239

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

 

dac-12