dac-a-2
dac-a-4
dac-camin-batrani-1
dac-camin-batrani-3
dac-centrul_de_zi_Zaharia_2018
dac-hecuba
dac-sediu-5
dac-vovidenia
   
   sigla informatii diverse
 

TICHETE SOCIALE VALORICE

acordate cu ocazia Sărbătorilor de Paşte 2019

Cu ocazia sărbătorilor pascale, municipalitatea ieșeană va acorda, pentru al XV-lea an consecutiv, ajutoare sub formă de carnete cu tichete sociale valorice. Prin intermediul Direcției de Asistență Socială Iași, acestea vor fi distribuite pensionarilor cu pensii de până la 800 de lei inclusiv (pensionari de drept şi pensionari pe caz de boală), anume 10.717 beneficiari, precum și veteranilor de război, în număr de 150.

Distribuirea carnetelor cu tichete sociale va începe pe 15 aprilie și se va finaliza pe 15 iulieProgramul de distribuire este de luni până vineri, în intervalul orar 8.30 - 15.30. Valoarea unui carnet cu tichete sociale valorice este de 70 lei (șapte tichete a 10 lei fiecare).

Ajutoarele de urgenţă pentru veteranii de război vor fi distribuite de către inspectorii Direcţiei de Asistenţă Socială la domiciliul acestora.

Condiţii de acordare:
1. Cerere de solicitare cu semnătura beneficiarului;
2. Domiciliul sau reşedinţa pe raza Municipiul Iaşi;
3. Cupon de pensie, buletin sau carte de identitate în original şi copie.

Tichete sociale pentru pensionari 2019

Locurile de distribuire a tichetelor:
1. Căminul de Pensionari „Sf. Cuv. Parascheva”, str. Codrescu, nr. 6, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul / zona Copou;
2. Cantina de Ajutor Social, str. Sf. Andrei, nr. 70, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul / zona Centru;
3. Direcţia de Asistenţă Socială, șos. Naţională, nr. 43, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul / zona Podu Roș;
4. Centrul de Cartier Nicolina, str. Petre Ţuţea, nr. 2, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul / zona Nicolina I şi II;
5. Centrul de Cartier Păcurari, şos. Păcurari, nr. 34, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul / zona Păcurari;
6. Centrul de Cartier Tătăraşi, str. Vasile Lupu, nr. 82, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierele / zonele Tătăraşi şi Metalurgie;
7. Centrul de Cartier Alexandru cel Bun, str. Tabacului, nr. 1A, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierele / zonele Alexandru cel Bun - Mircea cel Bătrân - Galata - Dacia;
8. Centrul de Cartier Frumoasa, bd. Poitiers, nr. 20 - 22, pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierele / zonele Bucium şi Frumoasa.

Program distribuire
Programul de distribuire este de luni până vineri, în intervalul orar 8.30 - 15.30.

Magazinele afiliate de unde se pot procura pe baza de tichete sociale produse alimentare, farmaceutice, imbracaminte si incaltaminte.

 

 sigla informatii diverse

 

 

Informaţii privind vizarea legitimaţiilor de călătorie gratuite acordate conform HCL nr. 129 / 2017, completată şi modificată prin HCL nr. 405/2019

În perioada 1 aprilie – 30 mai 2019, pensionarii care deţin legitimaţii de călătorie gratuite acordate conform HCL nr. 129 / 2017, completată şi modificată prin HCL nr. 405/2019, sunt aşteptaţi la punctele de vânzare ale Companiei de Transport Public (CTP) Iaşi cărora le sunt arondaţi, pentru aplicarea vizei pe anul 2019.

Pentru buna desfăşurare a procesului de vizare, aducem la cunoştinţa beneficiarilor următoarele:

1. Borderourile de la centrele de vizare ale CTP Iaşi conţin persoanele cărora le-au fost eliberate legitimaţii de călătorie noi (verzi, cu sigla Centenarului) pe parcursul anului 2018. Dacă o persoană care îndeplineşte condiţiile legale nu se regăseşte pe borderou, se va adresa biroului Direcţiei de Asistenţă Socială (DAS) din Şos. Naţională nr. 43, pentru a se verifica motivul omisiunii.

2. Pentru aplicarea vizei, angajaţii de la centrele de vizare ale CTP Iaşi vor verifica actul de identitate şi cel mai recent cupon de pensie. Beneficiarii trebuie să aibă domiciliul stabil şi să ridice pensia în municipiul Iaşi (dacă una dintre aceste condiţii nu este îndeplinită, legitimaţia va fi reţinută de angajatul de la centrul de vizare şi returnată către DAS cu menţiunea respectivă).

vizare legitimatii 2019

3. Persoanelor sub 65 de ani le vor fi vizate legitimaţiile dacă valoarea pensiei este de cel mult 1.550 de lei (în cazul în care pensia depăşeşte această valoare, legitimaţia va fi reţinută de angajatul de la centrul de vizare şi returnată către DAS cu menţiunea respectivă).

4. Din anul 2018, pentru persoanele fără venituri care au vârsta mai mare decât cea legală de pensionare au fost acordate legitimaţii de călătorie gratuite, în cazul acestora verificându-se la vizare ca domiciliul stabil să fie în municipiul Iaşi.

 
 

sigla informatii diverse

 

 

DONEAZĂ PENTRU UN ZÂMBET!

3 – 25 aprilie 2019

Campania “Donează pentru un zâmbet!”, aflată la a IX-a ediţie, este organizată de Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială și are o componentă socială puternică, cultivând spiritul de solidaritate al ieşenilor. Este un eveniment destinat persoanelor vârstnice și familiilor vulnerabile din punct de vedere social de pe raza municipiului Iaşi. Se urmăreşte sensibilizarea comunităţii ieşene care să doneze alimente neperisabile şi materiale de curăţenie.

Organizator

Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială

Perioada derulării evenimentului

  • 3 - 21 aprilie 2019 campania de colectare a donaţiilor;
  • 22 - 25 aprilie 2019 distribuirea donaţiilor.

Grupul ţintă

          Persoane vârstnice şi familii aflate în situaţii de risc, monitorizate de către Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi.

Scopul evenimentului

          Sprijinirea persoanelor vârstnice şi a familiilor aflate în situaţii de risc, cu ocazia Sfintelor Paști.

Obiectivele evenimentului

O1. Implicarea comunităţii în susţinerea persoanelor defavorizate, în perioada 3 - 21 aprilie 2019;
O2. Derularea unei acțiuni de sprijinire a persoanelor vulnerabile, în perioada 22 - 25 aprilie 2019.

doneaza pentru un zambet 2019

Activități

A1. Promovarea (afișe A3 color, comunicat presă, eveniment pe pagina de facebook, emisiuni TV);
A2. Amenajarea punctului de colectare;
A3. Colectarea alimentelor neperisabile şi a materialelor de curăţenie, în perioada 29 martie - 21 aprilie 2019;
A4. Selectarea persoanelor care vor primi ajutoarelor materiale, de către Direcția de Asistență Socială;
A5. Distribuirea ajutoarelor colectate, către persoanele desemnate, în perioada 22 - 25 aprilie 2019;
A5. Evaluarea evenimentului.

Locaţia de colectare donaţii

Centrul de Zi pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire “Sf. Prooroc Zaharia” (Iași, str. Sf. Sava 20, lângă sediul Pro TV)
Persoană de contact: MIhăilă Gheorghe (0724550462)
Program colectă: Luni – Vineri, ora 8.00 – 16.00

Parteneri media

Massmedia locală

 

   
 

sigla informatii diverse

 

 

TICHETE SOCIALE

acordate copiilor preşcolari proveniţi din familii aflate în situaţie de risc

 

Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, a inceput odată cu startul noului an școlar, primirea de solicitări privind acordarea stimulentului educaţional, pentru anul şcolar 2018 - 2019.

Cadru legal:

- Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă.

- OUG 14/2016, pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

- H.G.15/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015.

- H.G.626/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin H.G. nr.15/2016;

Scop:

- Stimularea participării în învăţământul preşcolar al copiilor din familii defavorizate şi creşterea accesului la educaţie al acestora.

Obiectiv:

- Creşterea gradului de educaţie la nivelul copiilor din familiile defavorizate

Beneficiari:

- Copiii care frecventează activităţile unităţilor preşcolare, proveniţi din familii aflate în situaţie de risc.

Beneficiu acordat:

- Un tichet social pentru grădiniță de 50 de lei lunar, pentru perioada septembrie – iunie a anului şcolar.

Condiţii de acordare:

Stimulentul educaţional se acordă familiilor cu mai puțin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie (2 x Venitul Minim Garantat pentru o persoană singură) și este condiționat de prezența zilnică a copiilor, la grădiniţă.

Modalitate de acordare:

- cerere – declaraţie pe proprie răspundere însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, precum şi a veniturilor realizate de către membrii săi;

- dovada înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă;

- alte documente ataşate:

Informatii detaliate ==> aici

 

   
  sigla informatii diverse
   
 

 

Clarificări la anunțul privind achiziţia de Servicii de pază

19.11.2018

    Clarificări la anunţul privind Servicii de pază, Anexa nr. 2,  cod CPV 79713000-5 pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Clarificări la anunțul privind achiziţia de Servicii de pază

15.11.2018

    Clarificări la anunţul privind Servicii de pază, Anexa nr. 2,  cod CPV 79713000-5 pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție Servicii de pază

12.11.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de pază, Anexa nr. 2,  cod CPV 79713000-5 pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

Caiet de sarcini [vezi aici]
Formulare [vezi aici]
Model contract [vezi aici]

 

 

Anunț achiziție lucrări de de construcţii

02.11.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectivul Amenajare subsol tehnic în construcţie existentă - Centrul de Zi pentru persoane Vărstnice Vovidenia. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Clarificări la anunțul privind serviciile de tipărire şi livrare vouchere (tichete) de vacanţă

16.10.2018

    Clarificări la anunţul privind achiziţionarea de servicii tipărire şi livrare vouchere (tichete) de vacanţă. Detalii [citiți mai multe]

 

 

 Anunț achiziție lucrări de de construcţii

 02.11.2018

     Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectivul Amenajare subsol tehnic în construcţie existentă - Centrul de Zi pentru persoane Vărstnice Vovidenia. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție lucrări de reparații la hidroizolație acoperişe terase

12.10.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparații la hidroizolație pentru obiective aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție servicii tipărire şi livrare vouchere (tichete) de vacanţă

11.10.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze servicii tipărire şi livrare vouchere (tichete) de vacanţă. Detalii privind anuntul[citiți mai multe]

Caiet de sarcini [vezi aici]
Formulare [vezi aici]
Model contract [vezi aici]

 

 

Clarificări la anunțul privind serviciile de tipărire şi livrare vouchere (tichete) de vacanţă

12.10.2018

    Clarificări la anunţul privind achiziţionarea de servicii tipărire şi livrare vouchere (tichete) de vacanţă. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție lucrări de reparații la hidroizolație

06.08.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparații la hidroizolație pentru obiectivele PT Mircea cel Bătrân din str Cerna 12-14 şi PT 13 Dacia din aleea Sucidava nr 6, aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție lucrări de reparații la hidroizolație

01.08.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparații la hidroizolație pentru obiectivele PT Mircea cel Bătrân din str Cerna 12-14 şi PT 13 Dacia din aleea Sucidava nr 6, aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

Anunț achiziție lucrări de reparații la hidroizolație

16.07.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparații la hidroizolație pentru obiectivul PT Mircea cel Batran din str Cerna 12-14, aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție lucrări de reparații capitale - proiectare şi execuţie

16.07.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparații capitale - proiectare şi execuţie la obiectivul Centrul Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială "C.A. Rosetti" aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

   

Anunț achiziție lucrări de reparații la hidroizolație

05.07.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparații la hidroizolație pentru obiectivul PT Mircea cel Batran din str Cerna 12-14, aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție lucrări de reparații capitale - proiectare şi execuţie

25.06.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparații capitale - proiectare şi execuţie la obiectivul Centrul Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială "C.A. Rosetti" aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

Caiet de sarcini [citiţi aici]

 

 

Anunț achiziție medicamente

21.05.2018

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze medicamente pentru cabinetele medicale și stomatologice aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

Lista medicamente [cititi aici

 

 

Anunț achiziție servicii elaborare studiu geodezic

16.03.2018

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze servicii de elaborare studiu geodezic, pentru obiectivul Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare Socială "C.A Rosetti" aparținând Direcţiei de Asistenţă Comunitară.  Detalii [citiți mai multe]

 

 

 

Anunț achiziție servicii elaborare expertiză tehnică

16.03.2018

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze servicii de elaborare expertiză tehnică, pentru obiectivul Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare Socială "C.A Rosetti" aparținând Direcţiei de Asistenţă Comunitară.  Detalii [citiți mai multe]

 

 

 

Anunț achiziție servicii ridicare topografică

16.03.2018

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze servicii de ridicare topografică cu viza OCPI , actualizată, cotată și  menționați vecinii, pentru obiectivul Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare Socială "C.A Rosetti" aparținând Direcţiei de Asistenţă Comunitară.  Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție Servicii de pază

12.03.2018

   Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de pază (umană in post fix), Anexa nr. 2,  cod CPV 79713000-5 pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară. Detalii [citiți mai multe]

Anunt publicitate SEAP Achizitii Servicii Paza [detalii]

 

 

Anunț achiziție servicii tipărire şi livrare vouchere (tichete) de vacanţă

13.09.2017

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze servicii tipărire şi livrare vouchere (tichete) de vacanţă. Detalii privind anuntul[citiți mai multe]

Caiet de sarcini [vezi aici]
Formulare [vezi aici]
Model contract [vezi aici]
Anunt SEAP [vezi aici]

 

 

Anunț achiziție lucrări de reparații la hidroizolații acoperiș terasă

28.08.2017

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparații la hidroizolații acoperiș terasă pentru obiective aparținând Direcţiei de Asistenţă Comunitară. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Clarificări la anunțul privind achiziția de medicamente

08.06.2017

    Clarificări la anunţul privind achiziţionarea de medicamente pentru cabinetele medicale și stomatologice aparținând Direcţiei de Asistenţă Comunitară.  Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție medicamente

26.05.2017

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze medicamente pentru cabinetele medicale și stomatologice aparținând Direcţiei de Asistenţă Comunitară. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție Servicii de pază

10.04.2017

    Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de pază cod CPV 79713000-5 pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară. Detalii [citiți mai multe]

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email:contact@dac-iasi.ro

dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

 

Achizitii publice
Lapte praf gratuit

Bunicii Buciumului

Bunicii Buciumului

Proiecte europene

proiect-VAST-vulnerabil-dar-activ-social-ca-tine

AFIS-COMBATERE-TRAFIC-UMAN

dac-12