Proiecte europene DAC

proiect-VAST-vulnerabil-dar-activ-social-ca-tine

Actiuni sociale DAS

 

VAST – Vulnerabil, dar Activ Social ca Tine

 

Din anul 2015 se derulează contractul de finanţare POSDRU/168/6.1/S/145566 pentru implementarea proiectului „VAST – Vulnerabil, dar Activ Social ca Tine”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.1 – „Dezvoltarea economiei sociale”.

            Direcţia de Asistenţă Comunitară (DAC) Iaşi este solicitantul finanţării nerambursabile, iar partenerii în proiect sunt Serviciul Public Local de Asistenţă Socială (SPLAS) Botoşani, Asociaţia „Surâsul Albastru” din Iaşi, societăţile comerciale HRS S.R.L. din Voluntari-Ilfov şi LACONSEIL S.R.L. din Iaşi.

proiect-VAST-vulnerabil-dar-activ-social-ca-tine         

Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea accesului pe piaţa muncii din regiunea Nord-Est şi regiunea Bucureşti-Ilfov a persoanelor din grupurile vulnerabile, în general şi a persoanelor cu dizabilităţi, în special şi promovarea unei societăţi incluzive şi coezive.

           

Grupul ţintă din cadrul proiectului este format din 80 de persoane, din care 60 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile (femei cu mai mult de 2 copii, persoane din V.M.G, persoane cu dizabilitati, victime ale violentei in familie,tineri de peste 18 ani care parasesc sistemul de protectie al copilului) şi 20 persoane aparţinând altor categorii: lucrători sociali, asistenţi maternali şi comunitari, manageri ai structurilor de economie socială, specialişti şi formatori implicaţi în economia socială din regiunea Nord-Est şi Bucureşti-Ilfov.

           

Activităţile proiectului

1. Furnizarea serviciilor de ocupare precum informare şi consiliere profesională, orientare profesională şi consiliere psihologică

Această activitate s-a adresat întregului grup ţintă al proiectului şi a vizat furnizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională precum şi de consiliere psihologică.

2. Activităţi de formare profesională şi de consolidare a capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine

Dintre persoanele incluse iniţial în grupul ţintă au fost selectate persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, absolvenţi de liceu, care au participat la cursul de „Antreprenor în economia socială”. Activitatea s-a finalizat cu emiterea de certificate de absolvire a programului de formare – iniţiere: Antreprenor în economia socială, diplome recunoscute de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).

3. Înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri ale economiei sociale (SES)

Prin D.A.C. Iaşi au fost înfiinţate şi dezvoltate 3 SES-uri:

- Spălătorie – 5 persoane angajate,

- Multiplicare documente – 5 persoane angajate,

- Catering – 5 persoane angajate.

4. Servicii de integrare la locul de muncă şi formare la locul de muncă

Această activitate a presupus acordarea de servicii de integrare la locul de muncă şi de formare pentru salariaţii celor 3 SES-uri.

5. Activităţi de marketing – organizarea unei expoziţii cu produse şi servicii specifice structurilor de economie socială

Produsele şi serviciile reprezentative realizate de către salariaţii SES-urilor au fost expuse public ȋn Atrium la Palas Mall Iaşi, în decembrie 2015 - ultima lună de implementare a proiectului- în cadrul unei expoziţii destinate economiei sociale.

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Sediu Sos Nationala nr 43
Telefon: 0733-966.499

Email:contact@dac-iasi.ro

dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

 

dac-12