Activitate preventiv - informativă la Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violenţei în Familie

Pe data de 2 august 2019, beneficiarii Centrului de Servicii Integrate pentru Victimele Violenţei în Familie au participat la o activitate preventiv - informativă care a vizat cu prioritate conştientizarea factorilor de risc şi abordarea educaţiei pentru prevenirea situaţiilor de risc.

02082019 activitate Victimele Violentei 1

Scopul acestei întâlniri, la care a participat  Insp. Spec. Elena Camelia Cora din partea Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Iaşi, a fost creşterea gradului de informare a beneficiarilor despre modurile de prevenire a traficului de persoane, în special traficului de minori, cu accent pe exploatarea sexuală, exploatarea prin muncă, obligarea la cerşetorie.

02082019 activitate Victimele Violentei 2

Acţiunea de prevenire a urmărit crearea unui grup de lucru axat pe discuţii şi dezbateri pe problematica riscurilor de victimizare, precum şi asigurarea implementării campaniei de prevenire a traficului de persoane

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@dac-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

dac-12