Informaţii de interes public

 

 

Model de cerere-tip/formular - solicitare acces la informații

Model - Formular - tip cerere de informații de interes public - descarcă
(conf. H.G. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002)   

 

Modele de contestare a deciziei

Model - Reclamație administrativă 1 - descarcă
(conf. H.G. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002)  

Model - Reclamație administrativă 2 - descarcă
(conf. H.G. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002) 

 

Raport anual de aplicare a Legii nr. 544/2001

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018 - descarcă

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019 - descarcă

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020 - descarcă

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021 - descarcă

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2022 - descarcă

 

Raport anual privind transparența decizională

Raport anual privind transparența decizională aferent anului 2022 - descarcă

 

Codul etic și de integritate

Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul D.A.S. Iaşi - descarcă

 

Raport de evaluare a modului de implementare in anul 2022  a Planului de Integritate al Direcției de Asistență Socială - descarcă

 

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@das-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară, Compartiment Asistenţi Personali şi Indemnizaţii pentru Persoane cu Handicap Grav
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

Centrul “Cantina Socială”
Program de distribuire a hranei pentru beneficiari:
Luni - Vineri: 13:00-14:30
Sâmbată - Duminică: inchis

dac-12